Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 34/2020

Informujemy Pracowników Spółki, że w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz sytuacją z tym związaną u naszych klientów, Spółka zmuszona jest do kontynuowania  przestoju ekonomicznego, tj. FCA ( Ob. 16 i 9) do dnia 24 maja 2020. W przypadku PSA (SEGRO) od 18 maja 2020 częściowo zostaje  wznowiona działalność produkcyjna w systemie jednozmianowym. W powyższych okresach pracownikom, […]

Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 33/2020

Informujemy pracowników Spółki, że z uwagi na trwający stan epidemii koronawirusa na terenie Polski oraz w związku z obowiązującymi restrykcjami, wytycznymi państwowymi i korporacyjnymi, wprowadzamy zmiany w zakresie funkcjonowania szatni we wszystkich obiektach DTPO. Mając na względzie gromadzenie się pracowników w szatniach przed i po pracy, DTPO w ślad za innymi zakładami grupy wdrażało całkowite […]

Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 32/2020

Informujemy Pracowników Spółki, że w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz sytuacją z tym związaną u naszych klientów, Spółka zmuszona jest do ponownego wydłużenia  przestoju ekonomicznego, który będzie obowiązywał w okresie: FCA ( Ob. 16 i 9) w dniach  11 maja – 17 maja 2020PSA ( SEGRO)     w dniach  11 maja – 17 maja 2020 W powyższych […]

Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 31/2020

Informujemy Pracowników Spółki, że Pracodawca wspólnie z Organizacjami Związkowymi działającymi w DTPO  podpisał: I) Aneks nr 1/2020 do porozumienia z 1 kwietnia 2020 ( Komunikat 22/2020) na mocy którego: W okresie od 1.05.2020 r do 30.06. 2020 r. kontynuować obniżony o 20% wymiar czasu pracy w rozumieniu art.2 pkt. 2 ustawy z dnia 11 października […]

Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 30/2020

Informujemy Pracowników Spółki, że w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz sytuacją z tym związaną u naszych klientów, Spółka zmuszona jest do ponownego wydłużenia  przestoju ekonomicznego, który będzie obowiązywał w okresie: FCA ( Ob. 16 i 9) w dniach  4 maja  –  10 maja 2020PSA ( SEGRO) w dniach  4 maja  –  10 maja 2020 W powyższych […]

Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 29/2020

Informujemy Pracowników Spółki, że w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz sytuacją z tym związaną u naszych klientów, Spółka zmuszona jest do ponownego wydłużenia  przestoju ekonomicznego, który będzie obowiązywał w okresie: FCA ( Ob. 16 i 9) w dniach 27 kwietnia 2020 –  3 maja 2020PSA ( SEGRO) w dniach 29 kwietnia 2020   – 3  maja 2020 […]

Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 28/2020

Informujemy Pracowników Spółki, że w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz sytuacją z tym związaną u naszych klientów, Spółka zmuszona jest do ponownego wydłużenia  przestoju ekonomicznego, który będzie obowiązywał w okresie: FCA ( Ob. 16 i 9) w dniach 27 kwietnia  2020  – 3 maja  2020PSA ( SEGRO) w dniach 20 – 28 kwietnia 2020 W powyższych […]

Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 27/2020

Informujemy pracowników Spółki, świadczących pracę na obiektach Denso w okresie Pandemii koronawirusa, że w związku z obowiązującymi restrykcjami i wytycznymi państwowymi zmianie ulega organizacja pracy. Wszyscy pracownicy zobowiązaniu są do stosowania się do poniższych wytycznych. Niniejszy komunikat stanowi podsumowanie wszystkich zmian w organizacji pracy i restrykcji wprowadzonych w Spółce w związku z pandemią: RESTRYKCJE i […]