Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 62/2020

W nawiązaniu do pkt 3 Komunikatu 60/2020 dotyczącego obowiązku niezwłocznego poinformowania bezpośredniego przełożonego o powzięciu informacji o kontakcie z osobą potencjalnie zakażoną koronawirusem, kwarantannie lub izolacji przygotowaliśmy oświadczenie do wypełnienia przez pracowników w celu powiadomienia pracodawcy o tym fakcie.

Oświadczenie należy przesłać drogą komunikacji elektronicznej swojemu bezpośredniemu przełożonemu (skan, mail, zdjęcie z telefonu). W przypadku braku możliwości wydrukowania
lub zeskanowania oświadczenia, jego treść można zawrzeć w wiadomości mailowej. Podpisane oświadczenie oraz dowody (np. pismo / mail
z Sanepidu, wiadomość ze szkoły lub przedszkola itp.) należy dostarczyć niezwłocznie po ich otrzymaniu (np. w dniu powrotu do pracy).

Z poważaniem

Sztab Kryzysowy