Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 42/2022

Informujemy pracowników Spółki, że, z powodu braku komponentów do produkcji samochodów u naszego Klienta w dniu  30  maja br. na I zmianie roboczej, nastąpi ograniczenie działalności produkcyjnej na obiektach 16 i 9.

          W powyższych dniach pracować będą wyłącznie pracownicy wskazani przez Kierownictwo Spółki oraz osoby, których obecność jest niezbędna ze względów techniczno-organizacyjnych.

          Pracownicy umysłowi oraz pracownicy świadczący pracę na obiekcie SEGRO, w powyższych dniach świadczą pracę zgodnie ze swoim normalnym rozkładem czasu pracy.

          Pracownikom niewyznaczonym do świadczenia pracy w powyższych dniach, zostanie udzielony urlop zaległy, a także zostanie im zaproponowana możliwość skorzystania z urlopu bieżącego lub udzielenia innych zwolnień od pracy przewidzianych przepisami prawa. W pozostałych przypadkach – jeżeli pracownik był gotów do wykonywania pracy – przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas przestoju określone w wewnętrznych przepisach Spółki.

          Pełne wznowienie działalności produkcyjnej nastąpi w dniu 30 maja 2022 od II zmiany roboczej tj. od godziny 14:00.

                                                                                Z poważaniem                                                                                Dział Personalny