Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 58/2022

Informujemy pracowników Spółki, że, z powodu braku komponentów do produkcji samochodów u naszego Klienta, w dniu 29 lipca na III zmianie roboczej oraz w dniu 30 lipca na wszystkich zmianach roboczych nastąpi znaczne ograniczenie produkcji.

          W powyższych dniach pracował będzie  wyłącznie niezbędny personel wskazany przez Kierownictwo Spółki oraz osoby których obecność jest wymagana ze względów techniczno-organizacyjnych.

          Pracownikom nie wyznaczonym do pracy w powyższym okresie zostanie udzielony urlop zaległy a także zostanie zaproponowana możliwość skorzystania z urlopu bieżącego lub udzielenia innych zwolnień od pracy przewidzianych przepisami prawa. W pozostałych przypadkach – jeżeli pracownik był gotów do świadczenia pracy – przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas przestoju określone w wewnętrznych przepisach Spółki.

          Pełne wznowienie działalności produkcyjnej nastąpi we wtorek 16 sierpnia br.

                                                                                Z poważaniem

                                                                               Dział Personalny