Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 40/2020

Informujemy Pracowników Spółki, że w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz sytuacją z tym związaną u naszego klienta, Spółka zmuszona jest do kontynuowania  przestoju ekonomicznego, tj. FCA ( Ob. 16 i 9) do dnia 15 czerwca 2020. W powyższym dniu  pracownikom, którzy w związku z przestojem ekonomicznym  nie zostali wyznaczeni do pracy zostanie udzielony zaległy  urlop wypoczynkowy. […]

Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 39/2020

Informujemy Pracowników Spółki, że w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz sytuacją z tym związaną u naszych klientów, Spółka zmuszona jest do kontynuowania  przestoju ekonomicznego, tj. FCA ( Ob. 16 i 9) do dnia 14 czerwca 2020. W przypadku PSA (SEGRO) została wznowiona działalność produkcyjna w systemie dwuzmianowym. Przypominamy, że pracownicy umysłowi, pośredniej produkcji oraz pracownicy bezpośredniej […]

Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 38/2020

Informujemy Pracowników Spółki, że Pracodawca wspólnie z Organizacjami Związkowymi działającymi w DTPO  podpisał:  Aneks nr 2/2020 do porozumienia z 1 kwietnia 2020 ( Komunikat 22/2020) na mocy którego strony postanawiają: W okresie od 1.06.2020 r. do 30.06.2020 r. kontynuować obniżony o 20% wymiar czasu pracy w rozumieniu art.2 pkt. 2 ustawy z dnia 11 października […]