Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 39/2020

Informujemy Pracowników Spółki, że w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz sytuacją z tym związaną u naszych klientów, Spółka zmuszona jest do kontynuowania  przestoju ekonomicznego, tj.
FCA ( Ob. 16 i 9) do dnia 14 czerwca 2020.

W przypadku PSA (SEGRO) została wznowiona działalność produkcyjna w systemie dwuzmianowym.

Przypominamy, że pracownicy umysłowi, pośredniej produkcji oraz pracownicy bezpośredniej produkcji świadczący pracę na obiekcie Segro, zgodnie z porozumieniem wraz z aneksami  w miesiącu czerwcu nie są objęci przestojem ekonomicznym i świadczą pracę w obniżonym o 20% wymiarze czasu pracy.

W powyższych okresach pracownikom, którzy w związku z przestojem ekonomicznym  nie zostali wyznaczeni do pracy zostanie udzielony zaległy  urlop wypoczynkowy. W następnej kolejności pracownikom tym, zaproponowana zostanie możliwość skorzystania z bieżącego urlopu lub innych zwolnień od pracy przewidzianych przepisami prawa. W pozostałych przypadkach – jeżeli pracownik był gotów do wykonywania  pracy – przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas przestoju zgodnie z Aneksem 2/2020 do porozumieniem z organizacjami związkowymi z dnia 01 kwietnia br. (Komunikaty  22/2020 oraz 38/2020).

W okresie przestoju ekonomicznego pracował będzie wyłącznie niezbędny personel, którego obecność związana jest z koniecznością natury techniczno-organizacyjnej wskazany przez Kierownictwo Spółki. Wskazani pracownicy pracować będą w całkowitym poszanowaniu norm oraz rozporządzeń rządowych, stosując równocześnie wszelkie środki bezpieczeństwa i higieny wdrożone w Spółce od samego początku wybuchu pandemii wirusa COVID-19. 

Przypominamy również, że 12 czerwca 2020 został ustalony  jako  dzień urlopu zbiorowego.

Z poważaniem
Dział Personalny