Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 62/2023

               

         Informujemy pracowników Spółki, że z powodu braku komponentów do produkcji samochodów u naszego Klienta w dniu 23 października br. na III zmianie roboczej nastąpi znaczne ograniczenie działalności produkcyjnej.

W powyższym okresie świadczyć pracę będzie wyłącznie personel niezbędny ze względów techniczno-organizacyjnych oraz pracownicy wyznaczeni do pracy przez bezpośrednich przełożonych. Pozostałym pracownikom zostanie udzielony urlop zaległy, a także zostanie zaproponowana możliwość skorzystania z urlopu bieżącego lub udzielenia innych zwolnień od pracy przewidzianych przepisami prawa. W pozostałych przypadkach – jeżeli pracownik był gotów do wykonywania pracy – przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas przestoju określone w wewnętrznych przepisach Spółki.          

                                                                                   Z poważaniem

                                                                                  Dział Personalny