Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 60/2020

W związku z pogarszaniem się sytuacji epidemicznej w Polsce przypominamy wszystkim Pracownikom Spółki o aktualnie obowiązujących w DENSO zasadach bezpieczeństwa COVID-19: Zaleca się codzienny, samodzielny pomiar temperatury przed wyjściem z domu i obserwowanie swojego stanu zdrowia. W przypadku gorączki, trudności w oddychaniu, utraty smaku lub węchu należy się niezwłocznie skontaktować z lekarzem. Wszystkie osoby przeziębione […]

Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 62/2020

W nawiązaniu do pkt 3 Komunikatu 60/2020 dotyczącego obowiązku niezwłocznego poinformowania bezpośredniego przełożonego o powzięciu informacji o kontakcie z osobą potencjalnie zakażoną koronawirusem, kwarantannie lub izolacji przygotowaliśmy oświadczenie do wypełnienia przez pracowników w celu powiadomienia pracodawcy o tym fakcie. Oświadczenie należy przesłać drogą komunikacji elektronicznej swojemu bezpośredniemu przełożonemu (skan, mail, zdjęcie z telefonu). W przypadku […]