Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 62/2020

W nawiązaniu do pkt 3 Komunikatu 60/2020 dotyczącego obowiązku niezwłocznego poinformowania bezpośredniego przełożonego o powzięciu informacji o kontakcie z osobą potencjalnie zakażoną koronawirusem, kwarantannie lub izolacji przygotowaliśmy oświadczenie do wypełnienia przez pracowników w celu powiadomienia pracodawcy o tym fakcie. Oświadczenie należy przesłać drogą komunikacji elektronicznej swojemu bezpośredniemu przełożonemu (skan, mail, zdjęcie z telefonu). W przypadku […]

Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 60/2020

W związku z pogarszaniem się sytuacji epidemicznej w Polsce przypominamy wszystkim Pracownikom Spółki o aktualnie obowiązujących w DENSO zasadach bezpieczeństwa COVID-19: Zaleca się codzienny, samodzielny pomiar temperatury przed wyjściem z domu i obserwowanie swojego stanu zdrowia. W przypadku gorączki, trudności w oddychaniu, utraty smaku lub węchu należy się niezwłocznie skontaktować z lekarzem. Wszystkie osoby przeziębione […]

Kategorie
Informacje podstawowe

Urlop w czasie epidemii – zasady bezpieczeństwa

Wakacje to czas beztroski i odpoczynku, jednak te wakacje z uwagi na epidemię koronawirusa będą inne niż zwykle. Pamiętaj, że w okresie epidemii należy zachować szczególną ostrożność również na wakacjach. Jeżeli planujesz pobyt w Polsce, rezerwując pokój, warto zapytać, czy obiekt posiada certyfikat bezpieczeństwa higienicznego Polskiej Organizacji Turystycznej. Taki certyfikat mogą otrzymać tylko hotele i […]

Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 48/2020

Informujemy pracowników Spółki, że w dniu 21/07/2020 otrzymaliśmy wytyczne z Centrali Spółki obowiązujące dla wszystkich europejskich zakładów DENSO: Podróże służbowe krajowe mogą się odbywać jedynie w niezbędnych i pilnych sprawach tylko za zgodą Prezesa i Kierownika HR. Podróże mogą się odbywać jedynie przy użyciu samochodów osobowych. Podróże kolejowe i lotnicze są zakazane. W zakresie przyjmowania […]

Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 40/2020

Informujemy Pracowników Spółki, że w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz sytuacją z tym związaną u naszego klienta, Spółka zmuszona jest do kontynuowania  przestoju ekonomicznego, tj. FCA ( Ob. 16 i 9) do dnia 15 czerwca 2020. W powyższym dniu  pracownikom, którzy w związku z przestojem ekonomicznym  nie zostali wyznaczeni do pracy zostanie udzielony zaległy  urlop wypoczynkowy. […]

Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 39/2020

Informujemy Pracowników Spółki, że w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz sytuacją z tym związaną u naszych klientów, Spółka zmuszona jest do kontynuowania  przestoju ekonomicznego, tj. FCA ( Ob. 16 i 9) do dnia 14 czerwca 2020. W przypadku PSA (SEGRO) została wznowiona działalność produkcyjna w systemie dwuzmianowym. Przypominamy, że pracownicy umysłowi, pośredniej produkcji oraz pracownicy bezpośredniej […]

Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 38/2020

Informujemy Pracowników Spółki, że Pracodawca wspólnie z Organizacjami Związkowymi działającymi w DTPO  podpisał:  Aneks nr 2/2020 do porozumienia z 1 kwietnia 2020 ( Komunikat 22/2020) na mocy którego strony postanawiają: W okresie od 1.06.2020 r. do 30.06.2020 r. kontynuować obniżony o 20% wymiar czasu pracy w rozumieniu art.2 pkt. 2 ustawy z dnia 11 października […]

Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 37/2020

Informujemy Pracowników Spółki, że w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz sytuacją z tym związaną u naszego klienta, Spółka zmuszona jest do ponownego  wydłużenia  okresu tymczasowego zawieszenia działalności produkcyjnej, który będzie obowiązywał w okresie: FCA ( Ob. 16 i 9) w dniach  01 czerwiec –  07 czerwca 2020 O charakterze powyższego okresu pracownicy zostaną poinformowani w kolejnym […]

Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 35/2020

Informujemy Pracowników Spółki, że w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz sytuacją z tym związaną u naszych klientów, Spółka zmuszona jest do kontynuowania  przestoju ekonomicznego, tj. FCA ( Ob. 16 i 9) do dnia 31 maja 2020. W przypadku PSA (SEGRO) od 18 maja 2020 częściowo została  wznowiona działalność produkcyjna w systemie jednozmianowym. W powyższych okresach pracownikom, […]

Kategorie
Informacje podstawowe

Zasady Bezpieczeństwa DTPO związane z epidemią COVID-19

Szanowni Pracownicy, przed przyjściem do pracy uprzejmie prosimy o zapoznanie się z zasadami bezpieczeństwa związanymi z epidemią COVID-19 obowiązującymi na terenie wszystkich obiektów DENSO. Zasady dostępne w formacie PDF w poniższym linku (po kliknięciu w tytuł wpisu należy kliknąć w wyświetlający się na czerwono link “DTPO_Zasady-COVID-19”). W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt z […]