Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 31/2021

Informujemy Pracowników Spółki, że w dniach 2 do 4 września br. nastąpi znacznie ograniczenie działalności produkcyjnej na wszystkich obiektach Denso. W powyższych dniach pracował będzie wyłącznie personel niezbędny ze względów techniczno-organizacyjnych wskazany przez Kierownictwo Spółki.      Pracownikom Spółki posiadającym urlop zaległy z 2020 roku zostanie taki udzielony w powyższym okresie. W pozostałych przypadkach – jeżeli […]

Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 30/2021

Informujemy Pracowników Spółki, że dni 31 sierpnia i 1 września br. ustala się dniami wolnymi od pracy, natomiast dni 2 i 9 października br. ustala się dniami roboczymi;     Informujemy również, że w związku z uprzednim ustaleniem dni 20, 21 i 28 sierpnia br. dniami wolnymi od pracy, dni 16, 23 i 30 października br. […]

Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 29/2021

Informujemy Pracowników, że w oparciu o uzgodnienia z Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce, w związku z nagłymi i nieoczekiwanymi okolicznościami związanymi z dostawami komponentów do produkcji samochodów, Strony ustaliły co następuje: – dni 20, 21 i 28 sierpnia br. ustala się dniami wolnymi od pracy w zamian za trzy dni robocze przypadające w październiku 2021 […]

Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 28/2021

Informujemy Pracowników, że w oparciu o uzgodnienia z Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce, z uwagi na utrzymujące się problemy z dostawami komponentów do produkcji, dni od 12 do 14 Sierpnia ( w nawiązaniu do Komunikatu 27/2021) zostały ustalone dodatkowymi dniami urlopu zbiorowego w miejsce planowanego urlopu zbiorowego w grudniu br. Powyższe ustalenia dotyczą wszystkich pracowników […]

Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 27/2021

Informujemy Pracowników, że w oparciu o uzgodnienia z Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce, w związku z nagłymi i nieoczekiwanymi okolicznościami związanymi z dostawami komponentów do produkcji samochodów ustalono co następuje: Dni od 9 do 11 Sierpnia ( 3 dni) ustala się dodatkowymi dniami urlopu zbiorowego, w miejsce planowanego urlopu zbiorowego w grudniu br. W okresie […]

Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 24/2021

Informujemy Pracowników Spółki, że w środę 14 lipca br. nastąpi wznowienie działalności produkcyjnej w Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o. Pracownicy w dniu 14 lipca obowiązani są stawić się w pracy na właściwej zmianie roboczej zgodnie z obowiązującym ich rozkładem pracy.                                                                        Z poważaniem                                                                       Dział Personalny

Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 23/2021

Informujemy Pracowników Spółki, że w poniedziałek 12 lipca oraz wtorek 13 lipca nastąpi wstrzymanie działalności produkcyjnej na większości obiektów Denso. W powyższych dniach będzie pracował wyłącznie niezbędny personel, którego obecność jest niezbędna ze względów techniczno-organizacyjnych wskazanych przez Kierownictwo Spółki. Pracownikom  Spółki, nie wyznaczonym do pracy w tych dniach – jeżeli byli gotowi do jej świadczenia […]

Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 22/2021

      Informujemy Pracowników Spółki, że w związku z nagłymi i nieoczekiwanymi okolicznościami związanymi z dostawami komponentów do produkcji samochodów u naszego klienta ustalono co następuje: Dni od 5 do 9 lipca ustala się dniami wolnymi od pracy, natomiast dni 14, 21 i 28 sierpnia oraz 4 i 11 września ustala się dniami roboczymi. Ponadto zgodnie […]

Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 21/2021

Informujemy Pracowników Spółki, że w związku z nagłymi i nieoczekiwanymi okolicznościami związanymi z dostawami komponentów do produkcji samochodów u naszego klienta w okresie od 29 czerwca do 2 lipca zostaje częściowo wstrzymana działalność produkcyjna na wszystkich obiektach Denso. W dniach 29 i 30 czerwca pracownikom, którzy w związku z częściowym wstrzymaniem działalności produkcyjnej nie zostali […]

Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 60/2020

W związku z pogarszaniem się sytuacji epidemicznej w Polsce przypominamy wszystkim Pracownikom Spółki o aktualnie obowiązujących w DENSO zasadach bezpieczeństwa COVID-19: Zaleca się codzienny, samodzielny pomiar temperatury przed wyjściem z domu i obserwowanie swojego stanu zdrowia. W przypadku gorączki, trudności w oddychaniu, utraty smaku lub węchu należy się niezwłocznie skontaktować z lekarzem. Wszystkie osoby przeziębione […]