Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 62/2023

                         Informujemy pracowników Spółki, że z powodu braku komponentów do produkcji samochodów u naszego Klienta w dniu 23 października br. na III zmianie roboczej nastąpi znaczne ograniczenie działalności produkcyjnej. W powyższym okresie świadczyć pracę będzie wyłącznie personel niezbędny ze względów techniczno-organizacyjnych oraz pracownicy wyznaczeni do pracy przez bezpośrednich przełożonych. Pozostałym pracownikom zostanie udzielony […]

Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 77/2022

Informujemy pracowników Spółki, że w związku z nagłymi i niespodziewanymi okolicznościami związanymi z dostawami komponentów do produkcji samochodów u naszego Klienta, dzień 2 listopada br. ustala się dniem wolnym od pracy w zamian za dzień roboczy ustalony w dniu 5 listopada.           Powyższa zmiana rozkładu czasu pracy dotyczy wyłącznie pracowników bezpośredniej i pośredniej produkcji  oraz […]

Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 58/2022

Informujemy pracowników Spółki, że, z powodu braku komponentów do produkcji samochodów u naszego Klienta, w dniu 29 lipca na III zmianie roboczej oraz w dniu 30 lipca na wszystkich zmianach roboczych nastąpi znaczne ograniczenie produkcji.           W powyższych dniach pracował będzie  wyłącznie niezbędny personel wskazany przez Kierownictwo Spółki oraz osoby których obecność jest wymagana ze […]

Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 42/2022

Informujemy pracowników Spółki, że, z powodu braku komponentów do produkcji samochodów u naszego Klienta w dniu  30  maja br. na I zmianie roboczej, nastąpi ograniczenie działalności produkcyjnej na obiektach 16 i 9.           W powyższych dniach pracować będą wyłącznie pracownicy wskazani przez Kierownictwo Spółki oraz osoby, których obecność jest niezbędna ze względów techniczno-organizacyjnych.           Pracownicy […]

Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 41/2022

          Informujemy pracowników Spółki, że, z powodu braku komponentów do produkcji samochodów u naszego Klienta w dniach 26 i 27 maja br. nastąpi ograniczenie działalności produkcyjnej na obiektach 16 i 9.           W powyższych dniach pracować będą wyłącznie pracownicy wskazani przez Kierownictwo Spółki oraz osoby, których obecność jest niezbędna ze względów techniczno-organizacyjnych.           Pracownicy umysłowi […]

Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 40/2022

Informujemy pracowników Spółki, że, w związku z problemami u naszego Klienta związanymi z brakiem dostaw części produkcyjnych, w celu zachowania elastyczności, koniecznej do odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, Pracodawca zmuszony jest do dokonania zmiany w rozkładzie czasu pracy w czerwcu br. Z uwagi na powyższe, dni 6 i 7 czerwca ustala się dniami wolnymi od pracy, […]

Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 39/2022

Informujemy pracowników Spółki, że, w związku z problemami u naszego Klienta związanymi z niekompletnościami produkowanych samochodów, odwołuje się zarządzoną wcześniejszym komunikatem pracę w godzinach nadliczbowych planowana w sobotę 28 maja oraz niedzielę 29 maja br. na III zmianie roboczej.           Przepraszamy za wszelkie utrudnienia i niedogodności związane z odwołaniem pracy w godzinach nadliczbowych.                                                                                 Z […]

Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 37/2022

         Informujemy pracowników Spółki, że, z powodu braku komponentów do produkcji samochodów u naszego Klienta w dniach 24 i 25 maja br. nastąpi ograniczenie działalności produkcyjnej na obiektach 16 i 9.             W powyższych dniach pracować będą wyłącznie pracownicy wskazani przez Kierownictwo Spółki oraz osoby których obecność jest niezbędna ze względów techniczno-organizacyjnych.             Pracownicy umysłowi […]

Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 27/2022

Informujemy Pracowników Spółki, że z dniem 30/04/2022 DENSO zakończy współpracę w przychodnią VIA-MED na terenie zakładu FCA Poland w Tychach. Od 01/05/2022 badania w zakresie medycyny pracy oraz pierwsza pomoc przy wypadkach będzie wykonywana w przychodni ULTRA-MED-STREFA w Tychach,ul. Fabryczna 2. W przychodni ULTRA-MED-STREFA będą wykonywane badania medycyny pracy, przewidziane w Kodeksie pracy, t.j: badania […]

Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 25/2022

Informujemy Pracowników Spółki, że dzień 4 kwietnia 2022 roku (poniedziałek) będzie dniem pracy zbiorowej świadczonej w godzinach nadliczbowych.          Obowiązek świadczenia pracy w tym dniu dotyczy pracowników zatrudnionych w bezpośredniej produkcji, osób, których obecność jest niezbędna ze względów techniczno-organizacyjnych oraz pracowników wskazanych przez kierownictwo Spółki.                                                                    Z poważaniem                                                                   Dział Personalny