Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 27/2022

Informujemy Pracowników Spółki, że z dniem 30/04/2022 DENSO zakończy współpracę w przychodnią VIA-MED na terenie zakładu FCA Poland w Tychach.

Od 01/05/2022 badania w zakresie medycyny pracy oraz pierwsza pomoc przy wypadkach będzie wykonywana w przychodni ULTRA-MED-STREFA w Tychach,
ul. Fabryczna 2.
W przychodni ULTRA-MED-STREFA będą wykonywane badania medycyny pracy, przewidziane w Kodeksie pracy, t.j: badania wstępne, badania okresowe oraz badania kontrolne w ciągu jednego dnia po wcześniejszym umówieniu terminu (w tym badania specjalistyczne jak np. konsultacja okulistyczna, badania laboratoryjne czy psychotechniczne). Kontakt do przychodni będzie wskazany na skierowaniu.

W przypadku innych świadczeń medycznych (np. zachorowań lub porad medycznych) należy się udać do swojego lekarza rodzinnego POZ, przychodni rejonowej lub innego podmiotu świadczącego usługi medyczne (NFZ lub prywatnie).

Sposób wystawiania skierowań na badania medycyny pracy nie ulega zmianie. Została opracowana również instrukcja powiadamiania w/w przychodni w sytuacji wystąpienia wypadku przy pracy bądź nagłego pogorszenia się stanu zdrowia pracownika. Pracodawca ponadto deklaruje, że programy promocji i profilaktyki zdrowotnej organizowane przez FCA Poland będą kontynuowane na zasadach jak dotychczas.

Z poważaniem
Służba BHP
oraz Dział Personalny