Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 25/2022

Informujemy Pracowników Spółki, że dzień 4 kwietnia 2022 roku (poniedziałek) będzie dniem pracy zbiorowej świadczonej w godzinach nadliczbowych.

         Obowiązek świadczenia pracy w tym dniu dotyczy pracowników zatrudnionych w bezpośredniej produkcji, osób, których obecność jest niezbędna ze względów techniczno-organizacyjnych oraz pracowników wskazanych przez kierownictwo Spółki.

                                                                   Z poważaniem

                                                                  Dział Personalny