Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 40/2022

Informujemy pracowników Spółki, że, w związku z problemami u naszego Klienta związanymi z brakiem dostaw części produkcyjnych, w celu zachowania elastyczności, koniecznej do odpowiedzi na zapotrzebowanie rynku, Pracodawca zmuszony jest do dokonania zmiany w rozkładzie czasu pracy w czerwcu br. Z uwagi na powyższe, dni 6 i 7 czerwca ustala się dniami wolnymi od pracy, w zamian za dni robocze, których szczegółowe daty zostaną ustalone w terminie późniejszym, w ramach obowiązującego okresu rozliczeniowego czasu pracy tj. do 30 września 2022.

          W powyższych dniach pracować będą wyłącznie pracownicy wskazani przez Kierownictwo Spółki oraz osoby których obecność jest niezbędna ze względów techniczno-organizacyjnych.

                                                                                Z poważaniem

                                                                               Dział Personalny