Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 39/2021

     Informujemy Pracowników Spółki, że w związku z ryzykiem zapewnienia ciągłości dostaw części produkcyjnych u naszego Klienta, odwołuje się zarządzoną wcześniejszym komunikatem   (38/2021) wydłużoną pracę w godzinach nadliczbowych planowaną w piątek 15 października w godzinach 14:00 – 16:00.      W w/w dniu praca na zmianie I odbywać się będzie wg. dotychczasowego rozkładu czasu pracy tj. […]

Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 37/2021

Informujemy Pracowników Spółki, że począwszy od dnia dzisiejszego (04 października 2021 r.) zmianie ulegają rozkłady jazdy przewozów BUS TRANS dla II zmiany. Nowe rozkłady jazdy dla II zmiany stanowią załącznik do niniejszego komunikatu. Pozostałe rozkłady jazdy nie ulegają zmianie. Z poważaniem  Dział Personalny Rozkłady II zm. od 4.10.2021 GODZINA ODJAZDU PRZYSTANEK GODZ. ODJAZDU Z FCA 12.20 […]

Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 36/2021

Informujemy Pracowników Spółki, że w dniu 24 września br.  na I zmianie roboczej nastąpi znacznie ograniczenie działalności produkcyjnej na wszystkich obiektach Denso. W powyższym  dniu na I zmianie roboczej  pracował będzie wyłącznie personel niezbędny ze względów techniczno-organizacyjnych wskazany przez Kierownictwo Spółki. W pozostałych przypadkach – jeżeli pracownik był gotów do wykonywania pracy – przysługiwać będzie […]

Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 35/2021

Informujemy Pracowników Spółki, że w dniach  22 i 23  września br. nastąpi znacznie ograniczenie działalności produkcyjnej na wszystkich obiektach Denso. W powyższym  dniu pracował będzie wyłącznie personel niezbędny ze względów techniczno-organizacyjnych wskazany przez Kierownictwo Spółki.      Pracownikom Spółki posiadającym urlop zaległy z 2020 roku zostanie taki udzielony w powyższych dniach. W pozostałych przypadkach – jeżeli […]

Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 31/2021

Informujemy Pracowników Spółki, że w dniach 2 do 4 września br. nastąpi znacznie ograniczenie działalności produkcyjnej na wszystkich obiektach Denso. W powyższych dniach pracował będzie wyłącznie personel niezbędny ze względów techniczno-organizacyjnych wskazany przez Kierownictwo Spółki.      Pracownikom Spółki posiadającym urlop zaległy z 2020 roku zostanie taki udzielony w powyższym okresie. W pozostałych przypadkach – jeżeli […]

Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 30/2021

Informujemy Pracowników Spółki, że dni 31 sierpnia i 1 września br. ustala się dniami wolnymi od pracy, natomiast dni 2 i 9 października br. ustala się dniami roboczymi;     Informujemy również, że w związku z uprzednim ustaleniem dni 20, 21 i 28 sierpnia br. dniami wolnymi od pracy, dni 16, 23 i 30 października br. […]

Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 29/2021

Informujemy Pracowników, że w oparciu o uzgodnienia z Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce, w związku z nagłymi i nieoczekiwanymi okolicznościami związanymi z dostawami komponentów do produkcji samochodów, Strony ustaliły co następuje: – dni 20, 21 i 28 sierpnia br. ustala się dniami wolnymi od pracy w zamian za trzy dni robocze przypadające w październiku 2021 […]

Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 28/2021

Informujemy Pracowników, że w oparciu o uzgodnienia z Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce, z uwagi na utrzymujące się problemy z dostawami komponentów do produkcji, dni od 12 do 14 Sierpnia ( w nawiązaniu do Komunikatu 27/2021) zostały ustalone dodatkowymi dniami urlopu zbiorowego w miejsce planowanego urlopu zbiorowego w grudniu br. Powyższe ustalenia dotyczą wszystkich pracowników […]

Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 27/2021

Informujemy Pracowników, że w oparciu o uzgodnienia z Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce, w związku z nagłymi i nieoczekiwanymi okolicznościami związanymi z dostawami komponentów do produkcji samochodów ustalono co następuje: Dni od 9 do 11 Sierpnia ( 3 dni) ustala się dodatkowymi dniami urlopu zbiorowego, w miejsce planowanego urlopu zbiorowego w grudniu br. W okresie […]

Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 24/2021

Informujemy Pracowników Spółki, że w środę 14 lipca br. nastąpi wznowienie działalności produkcyjnej w Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o. Pracownicy w dniu 14 lipca obowiązani są stawić się w pracy na właściwej zmianie roboczej zgodnie z obowiązującym ich rozkładem pracy.                                                                        Z poważaniem                                                                       Dział Personalny