Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 28/2021

Informujemy Pracowników, że w oparciu o uzgodnienia z Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce, z uwagi na utrzymujące się problemy z dostawami komponentów do produkcji, dni od 12 do 14 Sierpnia ( w nawiązaniu do Komunikatu 27/2021) zostały ustalone dodatkowymi dniami urlopu zbiorowego w miejsce planowanego urlopu zbiorowego w grudniu br.

Powyższe ustalenia dotyczą wszystkich pracowników zatrudnionych w  Spółce za wyjątkiem  pracowników, których obecność w dniach urlopu zbiorowego jest wymagana ze względów techniczno-organizacyjnych wskazanych przez Kierownictwo Spółki.

Termin wykorzystania urlopu przez pracowników wskazanych do pracy w powyższym okresie ustala indywidualnie bezpośredni przełożony, biorąc pod uwagę wniosek pracownika i konieczność zapewnienia normalnego toku pracy.

                                                                          Z poważaniem

                                                                         Dział Personalny