Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 27/2021

Informujemy Pracowników, że w oparciu o uzgodnienia z Organizacjami Związkowymi działającymi w Spółce, w związku z nagłymi i nieoczekiwanymi okolicznościami związanymi z dostawami komponentów do produkcji samochodów ustalono co następuje:

  1. Dni od 9 do 11 Sierpnia ( 3 dni) ustala się dodatkowymi dniami urlopu zbiorowego, w miejsce planowanego urlopu zbiorowego w grudniu br.
  2. W okresie od 12 do 14 sierpnia ( 3 dni) w przypadku niemożności uruchomienia produkcji, przewiduje się udzielenie pracownikom urlopu zbiorowego w miejsce planowanego urlopu zbiorowego w grudniu br. Strony akceptują, że w przypadku zaistnienia okoliczności umożliwiających uruchomienia produkcji w  powyższym okresie powyższa przerwa urlopowa nie będzie wprowadzana.

                                                                       Z poważaniem

                                                                      Dział Personalny