Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 24/2021

Informujemy Pracowników Spółki, że w środę 14 lipca br. nastąpi wznowienie działalności produkcyjnej w Denso Thermal Systems Polska Sp. z o.o.

Pracownicy w dniu 14 lipca obowiązani są stawić się w pracy na właściwej zmianie roboczej zgodnie z obowiązującym ich rozkładem pracy.

                                                                       Z poważaniem

                                                                      Dział Personalny