Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 23/2021

Informujemy Pracowników Spółki, że w poniedziałek 12 lipca oraz wtorek 13 lipca nastąpi wstrzymanie działalności produkcyjnej na większości obiektów Denso.

W powyższych dniach będzie pracował wyłącznie niezbędny personel, którego obecność jest niezbędna ze względów techniczno-organizacyjnych wskazanych przez Kierownictwo Spółki. Pracownikom  Spółki, nie wyznaczonym do pracy w tych dniach – jeżeli byli gotowi do jej świadczenia – przysługiwać będzie  wynagrodzenie za czas przestoju określone w wewnętrznych przepisach Spółki.

          Informacja dotycząca kolejnych dni lipca będzie przekazywana na bieżąco w miarę rozwoju sytuacji z brakiem komponentów do produkcji samochodów u  naszego Klienta.

                                                                          Z poważaniem

                                                                         Dział Personalny