Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 30/2021

Informujemy Pracowników Spółki, że dni 31 sierpnia i 1 września br. ustala się dniami wolnymi od pracy, natomiast dni 2 i 9 października br. ustala się dniami roboczymi;

    Informujemy również, że w związku z uprzednim ustaleniem dni 20, 21 i 28 sierpnia br. dniami wolnymi od pracy, dni 16, 23 i 30 października br. ustala się dniami roboczymi.

W dniach 31 sierpnia oraz 1 września br. pracował będzie wyłącznie personel niezbędny ze względów techniczno-organizacyjnych wskazanych przez Kierownictwo Spółki.

Dodatkowo w dniu 30 sierpnia na II zmianie nastąpi znaczne ograniczenie działalności produkcyjnej. Pracownicy, których obecność jest wymagana w tym dniu zostaną wyznaczeni do pracy przez Kierownictwo, natomiast w pozostałych przypadkach jeżeli pracownik nie został wyznaczony do pracy w powyższym okresie a był gotów do jej świadczenia otrzyma wynagrodzenie za czas przestoju określone w wewnętrznych przepisach Spółki.

                                                                Z poważaniem

                                                               Dział Personalny