Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 36/2021

Informujemy Pracowników Spółki, że w dniu 24 września br.  na I zmianie roboczej nastąpi znacznie ograniczenie działalności produkcyjnej na wszystkich obiektach Denso. W powyższym  dniu na I zmianie roboczej  pracował będzie wyłącznie personel niezbędny ze względów techniczno-organizacyjnych wskazany przez Kierownictwo Spółki. W pozostałych przypadkach – jeżeli pracownik był gotów do wykonywania pracy – przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas przestoju określone w wewnętrznych przepisach Spółki.

     W dniu 24 września br. na II zmianie  roboczej nastąpi wznowienie działalności produkcyjnej. Pracownicy przypisani do tej zmiany powinni stawić się w pracy zgodnie ze swoim rozkładem czasu pracy.

     Jednocześnie przypominamy, że dzień 25 września ( sobota), w związku ze zmianą rozkładu czasu pracy jest dniem roboczym.

Z poważaniem

Dział Personalny