Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 35/2021

Informujemy Pracowników Spółki, że w dniach  22 i 23  września br. nastąpi znacznie ograniczenie działalności produkcyjnej na wszystkich obiektach Denso. W powyższym  dniu pracował będzie wyłącznie personel niezbędny ze względów techniczno-organizacyjnych wskazany przez Kierownictwo Spółki.

     Pracownikom Spółki posiadającym urlop zaległy z 2020 roku zostanie taki udzielony w powyższych dniach. W pozostałych przypadkach – jeżeli pracownik był gotów do wykonywania pracy – przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas przestoju określone w wewnętrznych przepisach Spółki.

     Informacje dotyczące kolejnych dni września będą przekazywane na bieżąco w miarę rozwoju sytuacji związanej z dostawami  komponentów służących do produkcji samochodów.

                                                                          Z poważaniem

                                                                         Dział Personalny