Kategorie
Informacje podstawowe

KOMUNIKAT 60/2020

W związku z pogarszaniem się sytuacji epidemicznej w Polsce przypominamy wszystkim Pracownikom Spółki o aktualnie obowiązujących w DENSO zasadach bezpieczeństwa COVID-19:

 1. Zaleca się codzienny, samodzielny pomiar temperatury przed wyjściem z domu i obserwowanie swojego stanu zdrowia. W przypadku gorączki, trudności w oddychaniu, utraty smaku lub węchu należy się niezwłocznie skontaktować z lekarzem.
 2. Wszystkie osoby przeziębione lub wykazujące inne objawy chorobowe powinny się zgłosić do lekarza (np. lekarz rejonowy POZ, lekarz zakładowy) celem ustalenia zdolności do pracy. Osoby chore (niezdolne do pracy) powinny przebywać na zwolnieniu lekarskim.
 3. Wszyscy pracownicy mają obowiązek niezwłocznie poinformować bezpośredniego przełożonego o powzięciu informacji o kontakcie z osobą zakażoną koronawirusem.
  Dotyczy to także sytuacji kontaktów osób, z którymi zamieszkujemy. Należy także poinformować o nałożonym obowiązku poddania się kwarantannie.
 4. Należy pamiętać o zachowaniu (tam gdzie jest to możliwe) dystansu wynoszącego co najmniej 1,5 m oraz niepodawaniu dłoni na powitanie.
 5. Należy często dokładnie myć (wodą z mydłem) i dezynfekować dłonie – szczególnie przed spożywaniem posiłków lub po skorzystaniu z toalety.
 6. Zaleca się podróżowanie do pracy transportem indywidualnym oraz ograniczenie przebierania się w szatniach celem minimalizacji kontaktu w bliskiej odległości z innymi osobami (dalej można przychodzić do pracy już przebranym lub we własnych spodniach). Dopuszcza się przechowywanie odzieży wierzchniej przez pracowników pracujących w biurach na oparciach foteli/krzeseł bez konieczności korzystania z szatni.
 7. Niektórzy pracownicy dalej będą korzystać z szatni o innych porach by rozładować kolejki osób oczekujących na wejście do szatni. W sytuacjach awaryjnych dalej będzie można skorzystać pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych w szatni za zgodą przełożonego.
 8. Prysznice są wyłączone z użytku, jednak z uwagi na wykonywanie prac szczególnie brudzących, odstępstwo od tej reguły jest dla pracowników UTR i wskazanych pracowników produkcyjnych, których praca stwarza ryzyko zanieczyszczenia odzieży (pracownicy tych stanowisk mogą się przebierać ubranie robocze w szatni, brać prysznic, itp. jednak z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zachowania odstępu i niegromadzenia się).
 9. Noszenie maseczek całkowicie zakrywających usta i nos jest dalej obowiązkowe, zarówno w trakcie pracy, jak i podczas przemieszczania się po terenie Kompresorium, na parkingu
  oraz w samochodach i autobusach.
 10. Obowiązkowe jest mierzenie temperatury ciała na wejściu za pomocą kamer termowizyjnych (dotyczy pracowników i gości). W trakcie wejścia do obiektu DENSO należy przejść przez matę dezynfekcyjną oraz zdezynfekować dłonie.
 11. Przed rozpoczęciem pracy należy zdezynfekować swoje stanowisko pracy za pomocą środków dostarczonych przez pracodawcę zgodnie z instrukcją.
 12. Należy przestrzegać ustalonych limitów osób mogących przebywać w danym pomieszczeniu.
 13. Klimatyzatory oraz wentylatory o średnicy łopatek powyżej 25 cm pozostają wyłączone
  z użytku. Należy często wietrzyć pomieszczenia otwierając okna.
 14. Zgodnie z wytycznymi Centrali TEC, palarnie dalej  pozostają zamknięte. Przypominamy o całkowitym zakazie palenia na terenie DENSO. Trwają prace nad przedstawieniem propozycji rozwiązań w tym zakresie.
 15. Należy zdezynfekować dłonie lub założyć jednorazowe rękawiczki przed skorzystaniem
  z automatu z napojami lub kawą, kuchenki mikrofalowej lub czajnika. Naczynia i sztućce powinny być używane tylko przez jednego pracownika i przechowywane indywidualnie.            
  Zaleca się także unikania dotykania klamek.
 16. Należy dążyć do separacji pracowników pracujących na SEGRO od pracowników pracujących na terenie Kompresorium FCA, o ewentualnej migracji należy poinformować Dyrekcję.
 17. Należy dążyć do maksymalizacji pracy w trybie home office przez pracowników, którzy mogą ją świadczyć.
 18. Wszystkie spotkania jeżeli jest to możliwe powinny się odbywać w formie telekonferencji. Większość spraw powinna być załatwiona z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej (np. mail, telefon), a fizyczne kontakty ograniczone do minimum.
 19. Podróże służbowe krajowe (w tym szkolenia) mogą się odbywać jedynie w niezbędnych i pilnych sprawach tylko za zgodą Prezesa i Kierownika HR. Podróże mogą się odbywać jedynie przy użyciu samochodów osobowych. Podróże kolejowe i lotnicze są zakazane.
 20. O każdej wizycie gości należy poinformować Dyrekcję Zakładu i HR. Goście mają obowiązek wypełnić i przesłać deklaracje przed wizytą. W zakresie przyjmowania gości z zagranicy należy się stosować do wytycznych rządowych i uzyskać zgodę Dyrekcji i HR. Zakazane są wizyty gości przyjeżdzających z krajów, w których sytuacja epidemiczna jest poważna.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do stosowania się do powyższych wytycznych pod rygorem kary porządkowej przewidzianej w Kodeksie pracy ze zwolnieniem dyscyplinarnym włącznie.

Wyżej wymienione regulacje obowiązują do odwołania.

Pamiętajmy, że bezpieczeństwo jest dla Nas priorytetem i od Naszego rozsądnego zachowania w pracy i poza nią może zależeć zdrowie Nasze i Naszych bliskich. Zachęcamy także do zgłaszania uwag i propozycji w zakresie poprawy bezpieczeństwa.             

Z poważaniem
Sztab Kryzysowy