Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 21/2021

Informujemy Pracowników Spółki, że w związku z nagłymi i nieoczekiwanymi okolicznościami związanymi z dostawami komponentów do produkcji samochodów u naszego klienta w okresie od 29 czerwca do 2 lipca zostaje częściowo wstrzymana działalność produkcyjna na wszystkich obiektach Denso.

W dniach 29 i 30 czerwca pracownikom, którzy w związku z częściowym wstrzymaniem działalności produkcyjnej nie zostali wyznaczeni do pracy zostanie udzielony zaległy  urlop wypoczynkowy. W następnej kolejności pracownikom tym, zaproponowana zostanie możliwość skorzystania z bieżącego urlopu lub innych zwolnień od pracy przewidzianych przepisami prawa. W pozostałych przypadkach – jeżeli pracownik był gotów do wykonywania  pracy – przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas postoju określone w wewnętrznych przepisach Spółki.

Dni 1 i 2 lipca br. ustala się dniami wolnymi od pracy w zamian za dwa dni robocze przypadające w okresie III kwartału kalendarzowego 2021 roku, których szczegółowe daty zostaną ustalone i podane do wiadomości w terminie późniejszym.

W okresie częściowego wstrzymania działalności produkcyjnej pracował będzie wyłącznie niezbędny personel, którego obecność związana jest z koniecznością natury techniczno-organizacyjnej wskazany przez Kierownictwo Spółki.           

                                                                                   Z poważaniem

                                                                                  Dział Personalny