Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 40/2020

Informujemy Pracowników Spółki, że w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz sytuacją z tym związaną u naszego klienta, Spółka zmuszona jest do kontynuowania  przestoju ekonomicznego, tj.
FCA ( Ob. 16 i 9) do dnia 15 czerwca 2020.

W powyższym dniu  pracownikom, którzy w związku z przestojem ekonomicznym  nie zostali wyznaczeni do pracy zostanie udzielony zaległy  urlop wypoczynkowy. W następnej kolejności pracownikom tym, zaproponowana zostanie możliwość skorzystania z bieżącego urlopu lub innych zwolnień od pracy przewidzianych przepisami prawa. W pozostałych przypadkach – jeżeli pracownik był gotów do wykonywania  pracy – przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas przestoju zgodnie z Aneksem 2/2020 do porozumieniem z organizacjami związkowymi z dnia 01 kwietnia br. (Komunikaty  22/2020 oraz 38/2020).

W okresie przestoju ekonomicznego pracował będzie wyłącznie niezbędny personel, którego obecność związana jest z koniecznością natury techniczno-organizacyjnej wskazany przez Kierownictwo Spółki.

Informujemy również, że z dniem 16 czerwca br. zostanie wznowiona działalność produkcyjna dla klienta FCA  ( Ob. 16 i 9). Pracownicy w tym dniu zobowiązani są do stawienia się w pracy na właściwej zmianie roboczej zgodnie z obowiązującym ich  rozkładem czasu pracy.

W przypadku PSA (SEGRO) została wznowiona działalność produkcyjna w systemie dwuzmianowym.

Wszyscy  pracownicy pracować będą w całkowitym poszanowaniu norm oraz rozporządzeń rządowych, stosując równocześnie wszelkie środki bezpieczeństwa i higieny wdrożone w Spółce od samego początku wybuchu pandemii wirusa COVID-19. 

Z poważaniem
Dział Personalny