Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 27/2020

Informujemy pracowników Spółki, świadczących pracę na obiektach Denso w okresie Pandemii koronawirusa, że w związku z obowiązującymi restrykcjami i wytycznymi państwowymi zmianie ulega organizacja pracy. Wszyscy pracownicy zobowiązaniu są do stosowania się do poniższych wytycznych.

Niniejszy komunikat stanowi podsumowanie wszystkich zmian
w organizacji pracy i restrykcji wprowadzonych w Spółce w związku
z pandemią:

RESTRYKCJE i OBOWIĄZKI:

1. Każdy z pracowników zobowiązany jest do niezwłocznego poinformowania swojego przełożonego o:
– zakażeniu koronawirusem
– przebywaniu na  kwarantannie lub w izolacji
– kontakcie w ciągu ostatnich 14 dni z osobą zakażona lub przebywającą na kwarantannie
– potencjalnym wystąpieniu objawów zakażenia koronawirusem (gorączka, kaszel, duszności, dreszcze, bóle mięśni, ogólne osłabienie)
– powrocie z zagranicy (od momentu otwarcia granic)

W powyższych przypadkach pracownik nie może zostać dopuszczony do pracy. Wprowadzenie pracodawcy w błąd
w powyższym zakresie może narazić innych pracowników na utratę zdrowia lub życia jak również grozi odpowiedzialnością karną.

2. W związku z zakazem zgromadzeń i ograniczeń w związku
z poruszaniem się do odwołania wstrzymuje się podróże służbowe, spotkania i szkolenia  w większym gronie. Przemieszczanie się pomiędzy obiektami Denso należy ograniczyć do niezbędnego minimum.

3. Dla pracowników umysłowych posiadających możliwości techniczne preferowana jest praca w trybie Home Office, po zatwierdzeniu planu pracy przez przełożonego.

4. Przyjmowanie osób z firm zewnętrznych oraz gości wymaga uzyskania zgody Dyrekcji Spółki.

5. Badania okresowe, których termin minął zachowują ważność do 60 dni od odwołania epidemii na terenie Polski.

6. Został powołany w Spółce Sztab Kryzysowy, którego rolą jest analiza sytuacji, koordynowanie działań oraz podejmowanie decyzji.

ZASADY BEZPIECZEŃSTWA I ORGANIZACJA PRACY:

1. Pracownikom przed wejściem do obiektu będzie mierzona temperatura termometrem bezdotykowym (dotyczy ob. SEGRO),  kamerą termowizyjna na wejściu na teren Zakładu FCA Poland w Tychach   (dotyczy ob. 16 i 9).

2. Ze względów bezpieczeństwa, w związku z ograniczonym dostępem do szatni Pracownicy fizyczni, do odwołania po przyjściu do pracy zobowiązani są do pobrania odzieży roboczej do domu i przychodzenie do pracy już w ubraniach roboczych.

3. Na terenie DTPO wszyscy pracownicy mają obowiązek zachować odległość od siebie nie mniejszą niż 1,5 m.

4. Wszyscy pracownicy zobowiązani są do świadczenia pracy
w maseczkach ochronnych oraz innych środkach ochrony osobistej udostępnionych przez pracodawcę. Zużyte maski czy rękawiczki należy utylizować jako odpady komunalne.

5. Na wszystkich obiektach w miejscach ogólnodostępnych zostały zainstalowane dozowniki z płynem do dezynfekcji rąk.  Pierwsza dezynfekcja rąk powinna mieć miejsce zaraz po wejściu na teren zakładu. Wskazane jest również częste mycie rąk ciepłą wodą z mydłem zgodnie z opublikowaną instrukcją BHP 9/BHP/2020 oraz unikanie dotykania twarzy.

6.Obiekty Denso zostały zaadaptowane do wymogów bezpieczeństwa związanych z pandemią i wprowadzono min:
– stołówki i pomieszczenia socjalne dostosowano do wymogów zachowania odpowiedniej odległości
– zainstalowano specjalne przegrody na stanowiskach gdzie zachowanie odpowiedniej odległości było utrudnione
– drzwi na wydziałach produkcyjnych jak i w biurach zostały odblokowane i otwarte ( nie dotyczy drzwi stanowiących ochronę przeciwpożarową)
– klamki, poręcze i powierzchnie ogólnodostępne będą regularnie dezynfekowane.

7. Naczynia i sztućce należy przechowywać w indywidualnych szafkach pracowniczych.

8. Automaty sprzedające z kawą, wodą, napojami i przekąskami do odwołania zostały wyłączone z użytku.

9. Palarnie na wszystkich obiektach Denso zostały do odwołania zamknięte.

10. Dotyczy obiektu SEGRO: Elastyczny czas pracy zostaje zawieszony do odwołania a pracownicy zobowiązani są do świadczenia pracy
w następujących godzinach:
– Pracownicy fizyczni oraz pracownicy umysłowi z działów produkcyjnych: praca na I zmianę w godzinach 05:30 – 13:30
– Pracownicy umysłowi z obniżonym wymiarem czasu pracy praca
w godzinach 08:00 – 14:30

W zakresie nieuregulowanym niniejszym komunikatem wszyscy pracownicy zobowiązani są do stosowania się do poleceń przełożonego.

W tak trudnym okresie wszyscy jesteśmy odpowiedzialni  za  zdrowie
i bezpieczeństwo nas samych,  jak  również innych pracowników i naszych rodzin.

OBOWIĄZUJE ZASADA ZERO TOLERANCJI DLA POTENCJALNYCH ZAGROŻEŃ!            

Jednocześnie zachęcamy wszystkich pracowników do zgłaszania propozycji poprawy bezpieczeństwa, które prosimy zgłaszać bezpośrednim przełożonym.

Z poważaniem,
Dział Personalny