Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 33/2020

Informujemy pracowników Spółki, że z uwagi na trwający stan epidemii koronawirusa na terenie Polski oraz w związku z obowiązującymi restrykcjami, wytycznymi państwowymi i korporacyjnymi, wprowadzamy zmiany w zakresie funkcjonowania szatni we wszystkich obiektach DTPO.

Mając na względzie gromadzenie się pracowników w szatniach przed i po pracy, DTPO w ślad za innymi zakładami grupy wdrażało całkowite zamknięcie szatni, co spotkało się z uwagami ze strony pracowniczej. W związku z tymi uwagami zwołano niezwłocznie posiedzenie Komisji BHP, podczas której wraz z przedstawicielami pracowników omówiono temat zamknięcia szatni.

Pracodawca wychodząc ku oczekiwaniom pracowników, wprowadza poniższe zasady jako kompromis pomiędzy zachowaniem bezpieczeństwa a uwagami pracowników:

 1. Do zakładu wszyscy pracownicy przychodzą z zasłoniętymi ustami i nosem.
 2. W szatniach wprowadza się limit osób mogących jednocześnie przebywać w szatni: 1 osoba na 15 m2 całkowitej powierzchni pomieszczenia.
 3. Należy zredukować do minimum czas spędzany w szatni.
 4. W kolejce przed wejściem do szatni oraz w szatni należy zachować odstęp 1,5 m.
 5. Tam gdzie jest możliwe należy zachować ruch jednokierunkowy.
 6. Szatnie będą służyć tylko pozostawieniu w szafkach odzieżowych odzieży wierzchniej (i ew. torebki, plecaka, parasola) oraz przebraniu butów.
  Szafki zostały przeniesione lub maksymalnie rozsunięte.
 7. Dopuszczalna jest praca we własnych spodniach (bez konieczności ich przebierania) lub przyjście do pracy już w ubranych spodniach roboczych. Robocza koszulka/bluza powinna być jednak założona już w domu.
  Taka zasada jest spowodowana faktem, że przebranie koszulki lub bluzy następuje przez głowę, co powoduje zsunięcie się maseczki z twarzy.
 8. Z uwagi na określoną przepustowość szatni oraz kursowanie przewozów pracowniczych o określonych porach, a co za tym idzie jednoczesnym gromadzeniu się dużych grup ludzi, zaleca się korzystanie z transportu indywidualnego.
 9. Dopuszcza się przechowywanie odzieży wierzchniej przez pracowników pracujących w biurach na oparciach foteli/krzeseł bez konieczności korzystania z szatni.
 10. Niektórzy pracownicy będą korzystać z szatni o innych porach by rozładować kolejki osób oczekujących na wejście do szatni.
 11. Z uwagi na wykonywanie prac szczególnie brudzących, odstępstwo od w/w reguł jest dla pracowników UTR i wskazanych pracowników produkcyjnych, których praca stwarza ryzyko zanieczyszczenia odzieży (pracownicy tych stanowisk mogą przebierać ubranie robocze w szatni, brać prysznic, itp. jednak z zachowaniem zasad bezpieczeństwa, zachowania odstępu i niegromadzenia się).
 12. W sytuacjach awaryjnych będzie można skorzystać z pomieszczeń i urządzeń higieniczno-sanitarnych za zgodą przełożonego.
 13. Każdy pracownik jest obowiązany do szczególnej dyscypliny w tym zakresie mając na względzie zdrowie i bezpieczeństwo swoje, swoich bliskich a także innych współpracowników.

Wszyscy pracownicy są zobowiązani do stosowania się do powyższych wytycznych pod rygorem kary porządkowej przewidzianej w Kodeksie pracy ze zwolnieniem dyscyplinarnym włącznie.

Wprowadzone regulacje obowiązują do odwołania.

Z poważaniem
Dział Personalny