Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 32/2020

Informujemy Pracowników Spółki, że w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz sytuacją z tym związaną u naszych klientów, Spółka zmuszona jest do ponownego wydłużenia  przestoju ekonomicznego, który będzie obowiązywał w okresie:

FCA ( Ob. 16 i 9) w dniach  11 maja – 17 maja 2020
PSA ( SEGRO)     w dniach  11 maja – 17 maja 2020

W powyższych okresach pracownikom, którzy w związku z przestojem ekonomicznym  nie zostali wyznaczeni do pracy zostanie udzielony zaległy  urlop wypoczynkowy. W następnej kolejności pracownikom tym, zaproponowana zostanie możliwość skorzystania z bieżącego urlopu lub innych zwolnień od pracy przewidzianych przepisami prawa. W pozostałych przypadkach – jeżeli pracownik był gotów do wykonywania  pracy – przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas przestoju zgodnie z porozumieniem z organizacjami związkowymi z dnia 01 kwietnia br. (Komunikat 22/2020). W okresie przestoju ekonomicznego pracował będzie wyłącznie niezbędny personel, którego obecność związana jest z koniecznością natury techniczno-organizacyjnej wskazany przez Kierownictwo Spółki. Wskazani pracownicy pracować będą w całkowitym poszanowaniu norm oraz rozporządzeń rządowych, stosując równocześnie wszelkie środki bezpieczeństwa i higieny wdrożone w Spółce od samego początku wybuchu pandemii wirusa COVID-19.     

Z poważaniem
Dział Personalny