Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 35/2020

Informujemy Pracowników Spółki, że w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz sytuacją z tym związaną u naszych klientów, Spółka zmuszona jest do kontynuowania  przestoju ekonomicznego, tj.
FCA ( Ob. 16 i 9) do dnia 31 maja 2020.

W przypadku PSA (SEGRO) od 18 maja 2020 częściowo została  wznowiona działalność produkcyjna w systemie jednozmianowym.

W powyższych okresach pracownikom, którzy w związku z przestojem ekonomicznym  nie zostali wyznaczeni do pracy zostanie udzielony zaległy  urlop wypoczynkowy. W następnej kolejności pracownikom tym, zaproponowana zostanie możliwość skorzystania z bieżącego urlopu lub innych zwolnień od pracy przewidzianych przepisami prawa. W pozostałych przypadkach – jeżeli pracownik był gotów do wykonywania  pracy – przysługiwać będzie wynagrodzenie za czas przestoju zgodnie z porozumieniem z organizacjami związkowymi z dnia 01 kwietnia br. (Komunikat 22/2020).

W okresie przestoju ekonomicznego pracował będzie wyłącznie niezbędny personel, którego obecność związana jest z koniecznością natury techniczno-organizacyjnej wskazany przez Kierownictwo Spółki. Wskazani pracownicy pracować będą w całkowitym poszanowaniu norm oraz rozporządzeń rządowych, stosując równocześnie wszelkie środki bezpieczeństwa i higieny wdrożone w Spółce od samego początku wybuchu pandemii wirusa COVID-19.     

Z poważaniem
Dział Personalny