Kategorie
Informacje podstawowe

Komunikat 37/2020

Informujemy Pracowników Spółki, że w następstwie wystąpienia COVID-19 oraz sytuacją z tym związaną u naszego klienta, Spółka zmuszona jest do ponownego  wydłużenia  okresu tymczasowego zawieszenia działalności produkcyjnej, który będzie obowiązywał w okresie:

FCA ( Ob. 16 i 9) w dniach  01 czerwiec –  07 czerwca 2020

O charakterze powyższego okresu pracownicy zostaną poinformowani w kolejnym komunikacie, wyemitowanym po uzgodnieniach z organizacjami związkowymi działającymi w Spółce.

W przypadku PSA (SEGRO) od 18 maja 2020 częściowo została  wznowiona działalność produkcyjna w systemie jednozmianowym.

W okresie zawieszenia działalności produkcyjnej pracował będzie wyłącznie niezbędny personel, wskazany przez Kierownictwo Spółki. Wskazani pracownicy pracować będą w całkowitym poszanowaniu norm oraz rozporządzeń rządowych, stosując równocześnie wszelkie środki bezpieczeństwa i higieny wdrożone w Spółce od samego początku wybuchu pandemii wirusa COVID-19.

Z poważaniem
Dział Personalny